Zatemnění promítacích sálů

Požadavky na zatemnění promítacích sálů jsou jiné, než u zastínění interiéru bytu. Důraz je kladen na funkčnost, stejnoměrné plošné zastínění a ovládání nejvíce motorické s centrálním ovládacím pultem.

Požadavek na stupeň zatemnění

Je třeba posoudit pro jaký účel je zatemnění řešeno. Pro promítání dataprojektorem je požadováno přítmí, ale pokud si zároveň má divák dělat poznámky, případně se má pohybovat v prostoru musí i vidět. V kinosále, kde se divák usadí a nechce být rušen požadujeme úplné zatemnění. Zatemňovací či zastiňovací látky s definovanou prostupností. Dále systém s či bez vodících lišt.

Ovládání

Pro zastínění kinosálu si asi nedovedeme představit lektora, který předtím než začne školit množství posluchačů ještě obejde všechny okna sálu a ručně zatáhne rolety či žaluzie. Požadavkem je zde téměř vždy motorizace většinou napojená na řídící systém místnosti, či centrální systém ovládání.

Nehořlavost

Při výstavbě prostor kde se shromažduje větší počet lidí zákon ukládá podmínky pro vybavení takového prostoru. Jedná se o požadavky na vybavení z hlediska hořlavosti ve shromažďovacím prostoru - §19, odst.2, 3, 4 vyhl. 23/2008 Sb. Zde nabízíme látkové systémy s odpovídajícím atestem požární odolnosti.

Design

I zde požadujeme takové řešení, které osloví diváka příjemným vzhledem. Zatemňovací účinnost a bezporuchovost jsou zde ale na prvním místě. Nově přichází s roletou MEGAROLLO firma LEHA. Roleta typu XLRO-KU má maximální plochu 23m2. Firma LEHA je vyhlášeným odborníkem pro bytový design a nyní se otevírá možnost instalovat designové zatemňovací prvky i do prostor, kde dříve byl standard býlá látka.

zatemňování sálů

Vzorníky

Vzorník BlackOut

Typšířka lamelymin. šířkamax. šířkamax. výškamax. plocha
Zatemňovací rolety   35cm ? ? ?
7