Zatemnění promítacích sálů
8. 12. 2023
Druhy stínění

zatemnění promítacích sálů

Proč je zatemnění promítacích sálů tak důležité?

Zatemnění promítacích sálů má hlubší vliv na zážitek diváků. Kvalitní zatemnění pomáhá minimalizovat odlesky a odrazy, které by mohly ovlivnit ostrost a čistotu obrazu na plátně. To umožňuje divákům plně se ponořit do děje bez rušivých prvků.

Chci nezávazně poptat zastínění 

Optimalizované zatemnění pro lepší filmový zážitek

Správně navržené zatemnění není jen o úplném zhasnutí světel. Je to o jemné rovnováze mezi intenzitou světla a stínem, která umožňuje divákům vnímat barvy, kontrasty a detaily tak, jak to bylo zamýšleno. Moderní technologie zatemnění dokážou vytvořit ideální prostředí pro maximální zážitek.

Zatemnění má také vliv na naše emoce

Emoční spojení s promítáním je často spojeno s atmosférou v promítacím sále. Dobře navržené zatemnění může podpořit emoce, poskytující divákům autentický a hluboký zážitek. V tmavém prostředí se mohou lépe soustředit a zažít každý okamžik intenzivněji.

Inovace ve způsobu zatemňování

S rozvojem technologie se mění i způsoby, jakými jsou promítací sály zatemňovány. Automatické systémy sledující intenzitu světla nebo speciální stínící materiály pomáhají vytvářet ještě lepší prostředí pro diváky. 

Funkčnost a motorické ovládání je nezbytné

V L- exu máme v nabídce vhodně navržené a technicky propracované zatemnění oken, průhledných stěn nebo světlíků promítacích sálů, učeben nebo kongresových center. Důraz je kladen na funkčnost, stejnoměrné plošné zastínění a ovládání nejvíce motorické s centrálním ovládacím pultem.

Účel je třeba znát dopředu

Je třeba posoudit pro jaký účel je zatemnění řešeno. Pro promítání dataprojektorem je požadováno přítmí, ale pokud si zároveň má divák dělat poznámky, případně se má pohybovat v prostoru musí i vidět. V kinosále, kde se divák usadí a nechce být rušen požadujeme úplné zatemnění. Podle toho volíme zatemňovací či zastiňovací látky s definovanou prostupností.

Chci vědět více 

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.

5